panel

Evaluatie

Onze missie is alle klassen gelukkig zien. Dat willen we bereiken door heel goed werk af te leveren. We krijgen graag feedback op ons handelen, zodat we nog beter kunnen aansluiten bij de wensen van school, ouders en leerling. Zo kunnen we onze kwaliteit per opdracht vergroten. Kwaliteit is een van de 3 kernwaarden die centraal staan in ons werk. We willen ook graag kwantitatief onze kwaliteit meten en streven naar  een gemiddelde van 8,5 of hoger bij de waardering van onze diensten. We evalueren graag en veel en vragen je dan ook regelmatig om een evaluatieformulier voor ons in te vullen.

 

Klachtenprocedure

Bij ZIEN in de Klas hechten we veel waarde aan tevreden scholen en cliënten. Wij doen er dan ook alles aan om kwaliteit te leveren. Naast dat we in gesprek en in afstemming met de school/cliënt handelen en (tussentijds) evalueren, vragen wij ook een evaluatieformulier in te vullen na afloop van een traject. Op deze manier kunnen wij met behulp van feedback onze organisatie voortdurend blijven ontwikkelen.

Soms kan het toch gebeuren dat er onvrede is bij een school/cliënt. Wij vinden het belangrijk hier met respect mee om te gaan en zorgvuldig te handelen. Om deze reden is er een intern protocol hoe we omgaan met signalen van onvrede en klachten. Alle medewerkers zijn op de hoogte van dit beleid. Mocht het gebeuren dat een school/cliënt, ook na een goed gesprek en een door ons geboden oplossing, toch ontevreden is over onze diensten, dan hebben wij een klachtenregeling.

Klachten, incidenten of calamiteiten kunnen gemeld worden aan Jeske Brouwer (j.brouwer@zienindeklas.nl), Kwaliteitsmanager.

Meer informatie over de klachtenregeling van ZIEN in de Klas kunt u hier terugvinden.

ZIEN in de Klas is aangesloten bij de Geschillencommissie Zorg Algemeen en voor klachtafhandeling bij het Klachtenloket Zorg. Heeft u een klacht, dan wijzen wij u op de website van het Klachtenloket Zorg als mogelijkheid om de klacht op te lossen. Kan er geen oplossing worden bereikt, dan wijzen wij u op de mogelijkheid het geschil voor te leggen aan de geschillencommissie waarbij wij zijn aangesloten.

ZIEN in de Klas © 2021, Alle rechten voorbehouden
Webdesign: Simplefly