Arrangementen

Expertise nodig om leerlingen echt verder te helpen?

Voor de uitvoering van onderwijsarrangementen kan je bij ZIEN in de Klas terecht. Onze onderwijsprofessionals hebben ruime ervaring in het bieden van een arrangement op maat en werken altijd volgens de principes van het handelingsgericht- en het oplossingsgericht werken.

Enkele voorbeelden van onze arrangementen: 

Onze werkwijze

Wij voeren zowel individuele arrangementen als groeps- en/ of schoolarrangementen uit op bovengenoemde leergebieden. We bespreken wat jullie schoolvisie is, welke kansen er liggen binnen de leerling, groep en/ of school en wat nodig is richting de gewenste toekomst.

In het geval van groeps- en schoolarrangementen kunt u denken aan studiedagen om kennis te vergroten, begeleiding en coaching van de leerkracht of het team op de werkvloer, meedenken en vormgeven van beleid en/ of een combinatie van deze begeleidingsmogelijkheden.

Tijdens een gezamenlijk startgesprek met alle betrokkenen (leerling, thuis, school) stellen we een duidelijk en haalbaar begeleidingsplan op en richten we ons op wat er in alle gebieden nodig is om de weg naar ontwikkeling in te slaan. Wij werken vanuit een scala aan recente methodes en coachingstechnieken. Er is altijd wel een specialist bij ons in huis die kan aansluiten bij de hulpvraag. 

We werken samen met de leerkracht en leerling, gedurende een afgebakende periode, om concrete doelen en succeservaringen te realiseren. Hierbij observeren of ondersteunen we regelmatig in de klas. Daarnaast is een meer coördinerende rol van de begeleider ook mogelijk, waarbij de leerkracht, onderwijsassistent of RT’er die het arrangement in de school uitvoert wordt ondersteund door onze begeleider (middels observatie, intervisie, psycho-educatie en/of co-teaching). 

Het einddoel is dat de leerling, maar ook de leerkracht, zelfstandig verder kan met een koffer vol concrete tips en nieuwe vaardigheden!

Duidelijk en haalbaar plan
met concrete doelen

De leerkracht en de leerling kunnen er na afloop zelfstandig mee verder

Ouders en leerkracht altijd betrokken

Interesse?

Meer weten over onze methodes of de mogelijkheden voor arrangementen van ZIEN in de Klas? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op, via info@zienindeklas.nl of via 030-2437682.