Het Jonge Kind

Het jonge kind

Graag willen we onze expertise en ervaring op het gebied van het jonge kind inzetten om samen met jullie een kwaliteitsslag te kunnen maken in de onderbouw! We maken een vertaalslag van de theorie naar de dagelijkse onderwijspraktijk in de onderbouw.

Een stevige basis in de onderbouw is essentieel op jullie school! Gelukkig is er steeds meer oog voor het feit dat jonge kinderen zich anders ontwikkelen dan oudere kinderen.
Heeft jouw school al een goed onderbouwde visie op het jonge kind? Zijn de klassen betekenisvol ingericht, zodat de kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen? Hebben de leerkrachten voldoende kennis van de manier waarop jonge kinderen leren en vaardigheden om de kinderen goed te begeleiden in hun spel? Op welke wijze wordt de ontwikkeling van kleuters in kaart gebracht zonder te toetsen? Zo maar een aantal vraagstukken die waarschijnlijk ook op jouw school spelen.

We denken graag mee over een passende scholing, coaching of een traject bij jullie op school!

Bij een traject op maat kun je denken aan:

Een traject waarbij jullie visie met betrekking tot onderwijs aan het jonge kind op jouw school in kaart wordt gebracht. Dit is een traject op maat. Dit houdt in dat jullie vraag centraal staat. Is er al een visie en moet deze nog worden uitgeschreven in een beleidsdocument of kwaliteitskaart? Staat er al wel iets papier, maar klopt dat niet met de dagelijkse praktijk? Of gaan we samen kijken naar wat jullie op jullie school belangrijk vinden en hoe jullie je onderscheiden van andere scholen? Gesprekken met allerlei betrokkenen, klassenconsultaties en teamsessies kunnen onderdelen zijn van dit traject. Een stevig fundament is van belang voor iedere school!

 • Hoe leren jonge kinderen?
 • Beredeneerd aanbod in groep 1 / 2 / 3
 • Thematisch werken in de onderbouw
 • Spel, spelbegeleiding en spelscripts (in groep 1,2 en 3!)
 • Doorgaande lijn van groep 2 naar groep 3
 • Het inrichten van een betekenisvolle rijke speel-/ leeromgeving
 • Differentiatie in de onderbouw
 • Klassenmanagement in de onderbouw
 • Groep 2 / 3 
 • Observeren: Op welke wijze wordt de ontwikkeling van kleuters in kaart gebracht zonder te toetsen?
 • HGW-cyclus in de onderbouw
 • EDI in de onderbouw?!
 • Algemene basiskennis over het Jonge Kind (voor bijv. directie)
 • Executieve vaardigheden in de onderbouw
 • Taal in de onderbouw

Een krachtige methodiek om te werken aan je persoonlijke leervragen! Jij wilt graag tips die jij direct in jouw groep in kunt zetten. Middels klassenconsultaties en nagesprekken versterken we de leerkrachtvaardigheden van jou in de onderbouw.

Wat heeft deze leerling of groep nodig? Wat zijn de stimulerende en belemmerende factoren?
Middels observaties krijgen we een beeld van een leerling, leerkracht en groep en kunnen we met jullie meedenken over een goede vervolgstap.

Is de ondersteuningsstructuur nog niet optimaal bij jou op school? Of heb je tijdelijk vervanging nodig? Bij ZIEN in de Klas werken ervaren en deskundige intern begeleiders en orthopedagogen. We kunnen, vaak al op korte termijn, helpen bij de ondersteuning of (tijdelijke) vervanging van intern begeleider / kwaliteitscoördinator in de onderbouw. De interim intern begeleiders onderbouw helpen met het vormgeven van de structuur op school, coaching van leerkrachten en continuïteit van de leerlingenzorg in de onderbouw.

Interesse?

Enthousiast om samen te investeren in de kwaliteit van onderwijs in de onderbouw?
We komen graag langs voor een oriënterend gesprek. Je kunt contact met ons opnemen via info@zienindeklas.nl of via 030-2437682.