Dyscalculie

Snel naar

Zorgen over de rekenontwikkeling?

Bij ZIEN in de Klas kun je terecht met al je vragen over dyscalculie. We hebben een team van ervaren orthopedagogen en psychologen met veel kennis over dyscalculie.

Het onderzoek naar dyscalculie

Dyscalculie is een hardnekkig probleem in het leren en automatiseren van het rekenen. Ondanks extra ondersteuning bij het rekenen, blijft er een achterstand ten opzichte van leeftijdsgenoten bestaan. Naar schatting heeft in Nederland zo’n 2 tot 3% van de leerlingen dyscalculie. Als een leerling met een rekenachterstand ondanks extra ondersteuning niet vooruit gaat, kan er sprake zijn van dyscalculie. Verder onderzoek naar onder andere intelligentie, rekenvaardigheden en geheugen is dan nodig om dit vast te stellen.

Mogelijke kenmerken van dyscalculie bij een leerling:

  • moeite met het ophalen van rekenfeiten uit het geheugen bijvoorbeeld bij het leren van de tafels of bij eenvoudige sommen (moeite met automatiseren);
  • moeite met het correct uitvoeren van stappenplannen in een rekenprocedure;
  • moeite met het correct plaatsen van de getallen op de getallenlijn;
  • door elkaar halen van cijfers in grote getallen;
  • moeite met inschatten van tijd en klokkijken;
  • tekort aan inzicht in het getallensysteem.

Om een leerling aan te melden voor dyscalculie onderzoek hebben wij een aantal gegevens nodig. Aanmelding gebeurt via het ZIEN Portaal, waarbij zowel ouders als school het intakeformulier invullen. De school is daarnaast verantwoordelijk voor het uploaden van de cijferlijst, de LOVS gegevens van de basisschool en de begeleidingsplannen. Wanneer we een compleet dossier ontvangen, wordt deze inhoudelijk gescreend om te bepalen of een leerling in aanmerking komt voor onderzoek. Daarbij houden we ons aan de volgende voorwaarden:

  • De leerling zit in leerjaar 1,2 of 3 van het Voortgezet Onderwijs.
  • In de LOVS-gegevens van het basisonderwijs komen achterstanden in het rekenen naar voren.
  • Er is een discrepantie zichtbaar in de resultaten van rekenen en wiskunde ten opzichte van de overige vakken.

De screener (tevens hoofdbehandelaar) koppelt na het screenen een orthopedagoog aan het dossier in het ZIEN Portaal. Deze orthopedagoog plant samen met school en ouders het onderzoek in.

Het dyscalculieonderzoek neemt meestal 2 dagdelen in beslag. Het onderzoek vindt bij voorkeur op de eigen school van de leerling plaats. De gegevens van het onderzoek worden door de orthopedagoog en de hoofdbehandelaar samen geanalyseerd. Hieruit blijkt of er sprake is van dyscalculie. De orthopedagoog schrijft een verslag met gerichte adviezen, deze worden besproken in een eindgesprek met ouders. Wanneer ouders daarvoor akkoord geven, sluit school bij dit gesprek aan.

Een dyscalculieonderzoek wordt helaas niet vergoed vanuit de gemeente. Dat betekent dat school of ouders het onderzoek en/of de behandeling bekostigen.

Interesse?

Wil je meer informatie over rekenproblemen en dyscalculie? Dan kun je contact met ons opnemen via info@zienindeklas.nl of via 030-2437682. Je kunt een leerling ook direct aanmelden via ons ZIEN portaal.