Interim begeleiding

Snel naar

Op korte termijn vervanging nodig?

Bij ZIEN in de Klas werken ervaren kwaliteitscoördinatoren, intern begeleiders, orthopedagogen en schoolleiders. Daardoor kunnen we, vaak al op korte termijn, helpen bij de ondersteuning of (tijdelijke) vervanging.

ZIEN in de Klas is geregistreerd bij de Stichting Normering Arbeid waardoor interim uren mogelijk gedeclareerd kunnen worden bij het vervangingsfonds.

Wij bieden

Is de ondersteuningsstructuur nog niet optimaal bij jou op school? Komt de inspectie binnenkort en moet er een inhaalslag gemaakt worden? Of heb je tijdelijk vervanging nodig? Bij ZIEN in de Klas werken ervaren kwaliteitscoördinatoren, intern begeleiders en orthopedagogen. Daardoor kunnen we, vaak al op korte termijn, helpen bij de ondersteuning of (tijdelijke) vervanging.

Interim Kwaliteitscoördinator / Intern Begeleider op school
Een kwaliteitscoördinator / intern begeleider is onmisbaar voor de kwaliteit van een school. Wanneer een kwaliteitscoördinator / intern begeleider voor ingewikkelde vraagstukken staat of tijdelijk moet worden vervangen, dan kunnen onze ervaren en deskundige interim kwaliteitscoördinatoren / intern begeleiders helpen met het vormgeven van de structuur op school, coaching van leerkrachten en continuïteit van de leerlingenzorg. Onze interim kwaliteitscoördinatoren / intern begeleiders zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen het onderwijsveld en vinden snel hun weg binnen de school. Door een sterke afstemming in het team en het snel kunnen analyseren van een situatie, kunnen we doelgericht werken.

Interim Kwaliteitscoördinatoren / Intern Begeleiders van ZIEN in de Klas
Wij vinden de match tussen een school en een interim kwaliteitscoördinator / intern begeleider heel belangrijk. Tijdens het kennismakingsgesprek kijken we of er een klik tussen beide is. Wanneer we de juiste match hebben gevonden, worden plannen en doelen besproken, die vervolgens worden uitgewerkt in een plan waar de komende periode aan gewerkt gaat worden. 

Bij ZIEN in de Klas werken we met een groot team die elkaar intern snel weten te vinden en elkaar kunnen bijstaan. Zo heb je niet alleen een eigen interim kwaliteitscoördinator / intern begeleider tot beschikking, maar ook het hele ZIEN in de Klas team op de achtergrond met extra kennis en ervaring.

Bij ZIEN in de Klas werken ervaren orthopedagogen. Daardoor kunnen wij helpen bij de ondersteuning of (tijdelijke) vervanging van de orthopedagoog. Dit kan vaak al op korte termijn.

De interim-orthopedagoog kan, onder andere, de volgende werkzaamheden uitvoeren:

 • Psychologisch en didactisch onderzoek bij leerlingen;
 • Stellen van diagnoses en classificeren stoornissen;
 • Afgeven verklaringen (bijv. dyslexie);
 • Behandelen leerlingen bij leer- en/of gedragsproblemen;
 • Opstellen van ontwikkelingsperspectieven (OPP’s);
 • Opstellen van (groeps-)handelingsplannen;
 • Professionaliseren en coachen van het team op diverse thema’s;
 • Deelnemen aan zorgoverleggen en commissies.

Ben je op zoek naar een interim schoolleider die de lopende zaken op school kan vervangen? Of wil je misschien een krachtige kwaliteitsslag maken om het onderwijs op school te verbeteren? ZIEN in de Klas heeft ervaren schoolleiders tot haar beschikking om je hierbij te helpen. We kunnen ook naast de schoolleider meedraaien om te coachen on-the-job.

Onze interim schoolleiders zijn:

 • Op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in het onderwijsveld zoals kwaliteitszorg, passend onderwijs, educatief partnerschap, HGW en opbrengstgericht werken
 • Missie en visiegericht
 • We zijn sterk in afstemming met het team
 • We kunnen snel een situatie analyseren
 • We zijn gewend om doelgericht te werken

Goede afstemming
De match tussen de school en de interim-schoolleider vinden we belangrijk. We voeren altijd een kennismakingsgesprek om te kijken of er een klik is. Daarna stellen we een plan op voor de komende periode, zodat de doelen helder zijn en de opbrengst duidelijk. 

Interesse?

Ben je geïnteresseerd in onze interim diensten? Wil je weten hoe je het kunt bekostigen of heb je nog andere vragen? Neem contact met ons op. We komen graag langs voor een oriënterend gesprek. Je kunt contact met ons opnemen via info@zienindeklas.nl of via 030-2437682.