Coaching

Op zoek naar coaching op maat?

Het coachingsaanbod van ZIEN in de Klas is divers, evenals de thema’s waarop gecoacht kan worden. We hebben ervaren coaches die zowel individueel (leerkracht, IB en leidinggevende) als op teamniveau kunnen coachen. 

Met coaching op maat draagt ZIEN in de Klas bij aan een professionele leercultuur bij jullie op school. Hierbij staat altijd de hulpvraag of ondersteuningsbehoefte van de coachee centraal. We gaan op een oplossingsgerichte wijze in gesprek. Samen analyseren we wat goed gaat om op deze manier een oplossing te vinden. Tijdens deze coaching kunnen we gebruik maken van video-opnames en van co-teaching. 

Bekijk hier het specifieke coachingsaanbod

Voor de uitdagende groep biedt ZIEN in de Klas de lessencyclus Oplossing in de Klas aan.

Met Oplossing in de Klas leert de leerkracht oplossingsgerichte technieken gebruiken. De gezamenlijke gewenste situatie staat centraal: hoe willen wij met elkaar omgaan, werken, spelen en leren? De nadruk ligt steeds op wat al goed gaat en hoe dat uitgebreid kan worden. Stap voor stap wordt samen met de leerkracht en leerlingen gewerkt aan het creëren van een positieve groepssfeer. Naast coachingstrajecten met een groep en leerkracht, bieden we ook workshops aan voor (intern) begeleiders. De kennis en vaardigheden om een leerkracht te begeleiden in het oplossingsgericht werken aan de groepssfeer staan centraal.

Tijdens dit traject wordt de leerkracht gecoacht door een ervaren ZIEN-coach.

ZIEN in de Klas vindt het belangrijk dat de startende leerkracht gelukkig voor de klas staat. ZIEN in de Klas heeft een coachings aanbod specifiek voor de startende leerkracht. We bekijken samen wat het meest passend is voor de startende leerkracht(en) 

Denk hierbij aan:

  • Coaching in the job,
  • Scholing voor vergroten van basiskennis (bijv. oudergesprekken, kindgesprekken, instructiemodellen, analyseren resultaten),
  • Blended learning,
  • Intensieve begeleidingsprogramma voor de eerste 8 weken.
  • Het organiseren van intervisie. 

De rol van de intern begeleider is in ontwikkeling. Waar de werkzaamheden eerst vooral gericht waren op het organiseren van de (extra) ondersteuning, richt de IBer zich steeds meer op de kwaliteit van het leren in de school. De IB rol ontwikkelt zich door naar de rol van de kwaliteitscoördinator.
De kwaliteitscoördinator focust zich op drie hoofdgebieden; het professionaliseren van de leraren, het bewaken van de onderwijskwaliteit en het behouden van de regie op de ondersteuningsstructuur.

Tijdens dit coachingstraject gaan we aan de slag op basis van jouw hulpvraag en benutten we de meest recente wetenschappelijke kennis en inzichten. We maken een praktische vertaalslag binnen de drie domeinen (leercoördinator, trendanalist en zorgregisseur) en leggen de focus daar waar dat in jouw situatie op jouw school van toepassing is.

Ter bevordering van de professionele cultuur biedt ZIEN in de Klas teamcoaching aan voor basisscholen en scholen in het voortgezet onderwijs.
Teamcoaching is gebaseerd op het systeemdenken en richt zich op verandering en interactie en de onderliggende cultuur van het schoolteam. Vanuit inzichten in eigen handelen en patronen binnen het team komen we tot gezamenlijke nieuwe besluiten.

We begeleiden onder andere bij;
– Het in beweging krijgen van een team richting een professionele cultuur.
– Onderstroom zichtbaar en hanteerbaar maken; tegenstellingen en botsende meningen worden met elkaar in dialoog onderzocht.
– Inzicht in ieders rol en invloed binnen de professionele cultuur.
– Komen tot een gezamenlijke visie en werkwijze op een inhoudelijk thema passend bij de wensen en behoeften van de school.

De rol van de schoolleider is heel divers en veelomvattend. De school en haar omgeving is continu in beweging en dat vraagt veel van jouw leiderschap. Tijdens onze directie coaching ontvang je begeleiding bij jouw persoonlijke leervraag en/ of bij de leervraag van het management team. Vanuit moderne inzichten op leiderschap en schoolontwikkeling begeleiden we o.a. bij:

  • persoonlijk leiderschap
  • inzicht in jouw rol en invloed op de professionele cultuur
  • inzicht in jouw rol en invloed op de schoolorganisatie
Onze directie coaching is in te zetten voor schoolleiders, startende schoolleiders en bestuurders.

Interesse?

Wil je meer informatie over de mogelijkheden rondom coaching? Dan kun je contact met ons opnemen via info@zienindeklas.nl of via 030-2437682.