Management ondersteuning

Wil je met je school een verbeterslag maken?

Onze ervaren organisatie adviseurs, verandermanagers en schoolleiders weten scholen en besturen te inspireren en motiveren om de beste versie van zichzelf te worden binnen alle lagen van de organisatie. Wij helpen bestuurders, schoolleiders en teamleden hun eigen kracht te ontdekken en te benutten. Dit doen wij door aan te sluiten bij de vragen van het bestuur en/ of de school. Iedere organisatie en iedere school is namelijk uniek en vraagt om een aanpak op maat. 

Onze trajecten

Het schoolplan is geschreven en de koers voor de komende vier jaar is uitgezet. Hoe werk je binnen je school of bestuur naar een overzichtelijk en werkbaar jaarplan, wat de basis is voor het handelen in de praktijk?

ZIEN in de Klas ondersteunt scholen en besturen op maat om het schoolplan om te zetten naar een jaarplan op basis van:

 • Inzicht in de sturingsacties
 • Passende leiderschapsstijl
 • Inzichtelijke structuur
 • Creëren van de juiste actie-mindset
 • Inspirerende teamsessies vanuit visie en jaarplan.

We ondersteunen de school (of het bestuur) om te gaan doen wat werkt om met een bevlogen team na een jaar met trots terug te kijken naar de opbrengsten.

De komende tijd staat op veel scholen en binnen veel besturen de evaluatie van het schoolplan op het programma, om vanuit deze evaluatie en toekomstige ontwikkelingen een nieuw schoolplan op te stellen. Een uitvoerbaar, concreet en inspirerend schoolplan gedragen door de hele organisatie is vaak een uitdaging. Hoe blijf je concreet? Hoe zorg je dat je doet wat werkt? Hoe creëer je draagvlak?

Met SOM (Schoolplan Ondersteuning op Maat) ondersteunen wij scholen bij het evalueren van het aflopende schoolplan en het opstellen van het nieuwe plan vanuit de missie, visie en kernwaarden van de school. De optelsom van deze evaluatie en de nieuwe plannen maakt een handzaam en inspirerend schoolplan als basis voor duurzame schoolontwikkeling.

Dit doen wij door o.a. door:

 • Een format welke voldoet aan de wettelijke indicatoren
 • Teamsessies op maat vanuit de visie van de school met als doel het team mede eigenaar te laten zijn van het schoolplan

Wil jij ook inzicht in de ontwikkelkansen van jouw school of bestuur? Een fijne, objectieve en effectieve manier om een tussen- of startmeting te doen op verschillende onderdelen in de school?

“DE LOEP van ZIEN in de Klas laat zien aan welke tandwielen gedraaid kan worden om de kwaliteit te verbeteren. 
DE LOEP helpt besturen om de ontwikkelkansen van de scholen te vergroten.”

Binnen dit traject nemen we de volgende onderdelen onder de loep. Hierbij gaan we altijd uit van de talenten en positieve aspecten van de school.

 • Missie, Visie en Kernwaarden
  Hoe dienen de missie, visie en kernwaarden als kapstok bij o.a. veranderprocessen?
 • Professionele cultuur
  Wat zijn de kwaliteiten en talenten van het team? Hoe leert, ontwikkelt en werkt het team samen? 
 • Organisatie structuur
  Hoe zijn de taken binnen het team verdeeld? Hoe komt de afstemming tot stand? 
 • Onderwijsproces
  Wat zijn de ontwikkelkansen op het gebied van didactisch handelen, zicht op ontwikkeling, schoolklimaat en kwaliteitszorg? 

Kwaliteit onder de loep is altijd op maat
Dit traject kan in zijn geheel worden afgenomen of op deelgebieden op school en/ of bestuursniveau. 

Eindrapportage met aanbevelingen
De onderzoeker/ adviseur maakt een rapportage welke inzicht geeft in de kwaliteiten, talenten en ontwikkelkansen van jouw school en geeft daarbij aanbevelingen, waar je direct mee verder kunt. 

Interesse?

Heb je een vraag of word je enthousiast van onze aanpak en ben je geïnteresseerd in een organisatie adviseur, interim schoolleider en/ of verandermanager van ZIEN in de Klas? We komen graag langs voor een oriënterend gesprek. Je kunt contact met ons opnemen via info@zienindeklas.nl of via 030-2437682.