Rekenproblemen en dyscalculie

Snel naar

Het onderzoek naar rekenproblemen of dyscalculie

Wanneer een leerling ondanks verlengde instructie in de klas onvoldoende mee kan komen met het rekenen of sociaal-emotionele problemen ervaart gerelateerd aan het rekenen kan ervoor gekozen worden om een Pedagogisch Didactisch Onderzoek (PDO) af te nemen. Binnen het PDO rekenen wordt gekeken op welk rekenniveau de leerling werkt, wat sterke en zwakke kanten zijn per rekendomein en wordt het strategiegebruik en de rekenbeleving van de leerling in beeld gebracht. Na het onderzoek kan de orthopedagoog meedenken met school en ouders in een passende aanpak voor de leerling in de klas.

 1. Wanneer een leerling achterstanden heeft op rekengebied, maar het onduidelijk is wat hij of zij beheerst en welke oplossingsmanieren de leerling hanteert.
 2. Bij vermoedens van dyscalculie kan de uitslag van het PDO een startpunt zijn om de extra ondersteuning af te stemmen op de hiaten.
 3. Wanneer een leerling start met werken volgens een ontwikkelingsperspectief omdat voor rekenen de doelen van het basisonderwijs niet haalbaar zijn, kan de uitslag van het PDO een startpunt zijn om de aanpak af te stemmen.

Dyscalculie is een hardnekkig probleem in het leren en automatiseren van het rekenen. Ondanks extra ondersteuning bij het rekenen, blijft er een achterstand ten opzichte van leeftijdsgenoten bestaan. Naar schatting heeft in Nederland zo’n 2 tot 3% van de leerlingen dyscalculie. Als een leerling met een rekenachterstand ondanks extra ondersteuning niet vooruit gaat, kan er sprake zijn van dyscalculie. Verder onderzoek naar onder andere intelligentie, rekenvaardigheden en geheugen is dan nodig om dit vast te stellen.

Mogelijke kenmerken van dyscalculie bij een leerling:

 • moeite met het automatiseren van rekenfeiten uit het geheugen bijvoorbeeld bij het leren van de tafels of voor eenvoudige sommen de telrij blijven gebruiken;
 • moeite met het correct uitvoeren van stappenplannen in een rekenprocedure;
 • moeite met het correct plaatsen van de getallen op de getallenlijn;
 • door elkaar halen van cijfers in grote getallen;
 • moeite met inschatten van tijd en klokkijken;
 • tekort aan inzicht in het getallensysteem.

Om een leerling aan te melden voor dyscalculie onderzoek hebben wij een aantal gegevens nodig. Aanmelding gebeurt via het ZIEN Portaal, waarbij zowel ouders als school het intakeformulier invullen. De school is daarnaast verantwoordelijk voor het uploaden van de LOVS gegevens en de handelingsplannen. Wanneer we een compleet dossier ontvangen, wordt deze inhoudelijk gescreend om te bepalen of een leerling in aanmerking komt voor onderzoek. Daarbij houden we ons aan de volgende voorwaarden:

Voorwaarden:

 • De leerling zit minimaal in eind groep 5.
 • De leerling scoort 3x achter elkaar een E/V-score op rekenen (of behoort 3 meetmomenten achter elkaar bij de zwakste 20%).
 • Er is een discrepantie zichtbaar met de andere vakken (of uit eerder onderzoek is gebleken dat de achterstanden niet vanuit de cognitieve mogelijkheden verklaard kunnen worden)
 • De school heeft gedurende 6-12 maanden, 60 minuten per week extra begeleiding geboden, op zorgniveau 2 (eerste half jaar) en 3 (tweede half jaar).

De screener (tevens hoofdbehandelaar) koppelt na het screenen een orthopedagoog aan het dossier in het ZIEN Portaal. Deze orthopedagoog plant samen met school en ouders het onderzoek in. 

Het dyscalculieonderzoek neemt meestal 2 dagdelen in beslag. Het onderzoek vindt bij voorkeur op de eigen school van de leerling plaats. De gegevens van het onderzoek worden door de orthopedagoog en de hoofdbehandelaar samen geanalyseerd. Hieruit blijkt of er sprake is van dyscalculie. De orthopedagoog schrijft een verslag met gerichte adviezen, deze worden besproken in een eindgesprek met ouders. Wanneer ouders daarvoor akkoord geven, sluit school bij dit gesprek aan.

Een dyscalculieonderzoek wordt helaas niet vergoed vanuit de gemeente. Dat betekent dat school of ouders het onderzoek en/of de behandeling bekostigen.

Interesse?

Wil je meer informatie over rekenproblemen en dyscalculie? Dan kun je contact met ons opnemen via info@zienindeklas.nl of via 030-2437682. Je kunt een leerling ook direct aanmelden via ons ZIEN portaal.