Hanna Rutten

Onderwijsadviseur l Interim IB

Hanna is werkzaam bij Zien in de Klas als onderwijs adviseur en interim intern begeleider. Zij heeft ervaring als groepsleerkracht in alle groepen van het basisonderwijs. Naast het werken als leerkracht, heeft zij ook gewerkt als rekenspecialist en remedial teacher. Na het volgen van de post HBO master special educational needs heeft zij als intern begeleider gewerkt in Utrecht, waarbij het samenwerken in de driehoek ouder-kind-leerkracht voor haar centraal heeft gestaan. 

In haar werk houdt Hanna van organiseren en analyseren. Ze kan goed inschatten wat er nodig is om een plan uit te voeren. Verbanden leggen en samen met een team een vertaling maken van theorie naar praktijk stemt haar gelukkig. Tussentijds evalueren en afstemmen is hierin voor haar vanzelfsprekend. 

Haar talent helpen en ondersteunen komen hierbij goed van pas om samen met anderen te zorgen voor het op peil houden en verbeteren van de onderwijskwaliteit. Elke dag met hetzelfde doel; goed en passend onderwijs voor alle leerlingen. 

Contact