Lotte de Winter

Dyslexiebehandelaar l Orthopedagoog

Lotte is binnen ZIEN in de Klas op verschillende gebieden aan het werk. Ze is binnen de dyslexietak actief als regiebehandelaar en procesmanager. Daarnaast werkt ze als schoolbegeleider en voert ze zorgarrangementen uit. Haar talent “”efficiëntiekoningin”” kan zij goed gebruiken bij dit divers pakket aan werkzaamheden. Door efficiënt te werken lukt het haar de diverse ballen hoog te houden en de ruimte en tijd die ze hiermee overhoudt kan ze gebruiken voor het luisteren naar- en werken met de ander. Ook intern bekijkt ze waar de processen zo efficiënt mogelijk kunnen verlopen, zodat ook de behandelaren zich kunnen focussen op hetgeen er echt toe doet: het ondersteunen van leerling, leerkracht en ouders.