Yvette Wedeven

Dyslexiebehandelaar

Yvette werkt als dyslexiebehandelaar/-diagnosticus bij ZIEN in de Klas. Ze zet als ‘Uitvogelaar’ haar talent elke dag in door te doorgronden wat de leerlingen nodig hebben. Ze houdt hierbij het overzicht en helpt de leerlingen en de omgeving zo goed mogelijk door het ‘doolhof’ waar zij zich in kunnen bevinden wanneer er een hulpvraag ontstaat.

Yvette vindt het belangrijk dat elk kind de kans krijgt zich optimaal te ontwikkelen. Ze is daarom binnen ZIEN in de Klas verbonden aan de expertgroep ‘Gelijke Kansen’. Ze hoopt hiermee een steentje bij te dragen aan het verminderen van kansenongelijkheid.

Contact