Annemieke Bregman

Onderwijsadviseur l Orthopedagoog

Annemieke gaat als verkeerstoren op zoek naar de overview en het overzicht in een organisatie of opdracht. Dit doet ze door kritische vragen te stellen en te sparren met de school, de leerkracht of de leerling. Ze is daadkrachtig en pakt aan wat nodig is of waar ze nodig is en kan loslaten om mensen weer in hun kracht te zetten, waarbij ze meer op afstand een coachende rol kan pakken. Ze heeft ruime ervaring als leerkracht voor de klas binnen het speciaal onderwijs cluster 4 en in het begeleiden van leerlingen, leerkrachten en teams, waarbij haar pragmatische inslag gewaardeerd wordt. Ze staat daarbij graag met haar “voeten in de klei”. Ze krijgt energie van het werken rondom leerlingen met complexe gedragsvragen, waaronder meer- en hoogbegaafdheid. Handelingsgericht- en oplossingsgericht werken zijn belangrijk in haar werkwijze. 

Annemieke is tevens account manager voor het voortgezet onderwijs. Scholen kunnen met vragen voor interim orthopedagoog/zorg coördinator, verbetertrajecten of arrangementsvragen bij haar terecht. Annemieke kijkt of de vraag past bij onze dienstverlening en zoekt er een collega bij die dit kan uitvoeren. Tijdens de opdracht blijft ze betrokken als kwaliteitsbewaker. Ook hier komt haar talent als verkeerstoren van pas. Samen en kwaliteit leveren zijn voor haar een belangrijke kernwaarden.

Contact