Nicole Gabriel

Algemeen Directeur

Nicole is de algemeen directeur van ZIEN in de Klas. Met ervaring in het onderwijs als leerkracht, intern begeleider en als onderwijsadviseur werkt ze nu elke dag met veel plezier aan het realiseren van de missie “Alle klassen gelukkig en gelijke kansen voor ieder kind̈. Samen met Femke (in duo directeurschap) zorgt ze ervoor dat alles goed verloopt. Zij vindt het belangrijk dat alle collega’s met veel plezier hun werk uitvoeren en hun talenten kennen en in kunnen zetten. Nicole focust zich voornamelijk op de kernwaarde kwaliteit en het professionaliseren van de ZIEN-collega’s. Daarbij zal het Handelings- en oplossingsgericht werken altijd centraal staan. Nicole haar talent ‘zin geven’ sluit hier naadloos bij aan, wat we doen moet van waarde zijn voor het onderwijs en werken vanuit vertrouwen is een belangrijke basis. Het denken en werken in mogelijkheden geeft haar elke dag weer energie in het werk. 

 

Contact