Floor Stolwijk

Onderwijsadviseur l Interim IB

Floor is werkzaam bij ZIEN in de Klas als onderwijs adviseur en interim intern begeleider. Zij heeft ruime ervaring als intern begeleider, leesspecialist en groepsleerkracht in alle groepen van het basisonderwijs.

Floors expertise is het ondersteunen van schoolteams bij het implementeren en borgen van handelingsgericht werken en het verbeteren van de ondersteuningsstructuur. Ook heeft ze veel ervaring met trajecten ter versterking van het didactisch handelen van leerkrachten. Floor weet de vertaalslag te maken van theorie naar de praktijk en geeft handelingsgerichte adviezen.

Floor is betrokken en doelgericht. Ze wordt enthousiast van het samen beter worden, samen groeien. Haar talentwoord is KARTREKKER

Contact