Hanneke Groen

Onderwijsadviseur l Orthopedagoog

Hanneke is binnen ZIEN in de Klas werkzaam als orthopedagoog en onderwijskundig adviseur. Het is haar kracht om met haar nuchtere kijk situaties in perspectief te plaatsen. 

Door haar talent ‘Rake Vragen Steller’ in te zetten, komt zij tot de kern van de situatie. Ze doorziet snel de grote lijnen en kan samen met de ander de gewenste doelen formuleren. Door het stellen van de juiste vragen krijgt zij de ander in beweging en kan zij de ander tot inzichten laten komen. 

Hanneke houdt van de afwisseling van vraagstukken op schoolniveau, klassenniveau en leerlingniveau, waarbij ze zich elke keer afvraagt hoe zij van betekenis kan zijn in die situatie. Door de juiste vragen te stellen, in verbinding te gaan, te luisteren en doelgericht te zijn, gaat zij samen op zoek naar verbetering en mogelijkheden. Zodat elk kind en elke leerkracht gelukkig is in het onderwijs.

Contact