Marianne Bruning

Onderwijsadviseur l Orthopedagoog

Marianne is werkzaam bij ZIEN in de Klas als NVO orthopedagoog en onderwijsadviseur. Haar werkzaamheden zijn divers. Ze is bij verschillende scholen betrokken als gedragswetenschapper, verricht handelingsgerichte diagnostiek, begeleidt leerlingen en leerkrachten vanuit onderwijsarrangementen op sociaal-emotioneel en didactisch gebied én is werkzaam binnen de dyslexie tak van ZIEN in de Klas. In haar werk is Marianne betrokken, betrouwbaar en positief. Ze zet zich in om in samenwerking met alle betrokkenen een positieve en stimulerende leeromgeving te creëren, waarbinnen de leerling zich veilig voelt om zich op zijn of haar eigen wijze te ontwikkelen. Hierbij maakt Marianne gebruik van haar eigen talent ‘de wellness’. Met vertrouwen, openheid, rust en nauwkeurigheid, creëert zij overzicht om zo op zoek te gaan naar antwoorden en positieve oplossingen.

Contact