Diana Ruijter

Onderwijsadviseur l Psycholoog

Diana werkt als psycholoog bij ZIEN in de Klas. Zij is als gedragswetenschapper bij verschillende scholen betrokken en doet regelmatig handelingsgericht psychodiagnostisch onderzoek. Daarnaast heeft ze veel ervaring in de dyslexiezorg. Verder is Diana betrokken bij de (door)ontwikkeling van onze remediërende lees- en spellingmethode Leren Lukt en geeft ze trainingen over het gebruik van deze methode. Vanuit haar talent ‘warme deken’ streeft Diana ernaar dat collega’s, leerkrachten, ouders en leerlingen zich gezien en gehoord voelen, met als doel hen vertrouwen te geven. Diana levert graag een bijdrage aan de positieve ontwikkeling van kinderen, zodat zij hun schoolloopbaan en verdere carrière succesvol kunnen doorlopen. 

Contact