Kirsten Muetstege

Onderwijsadviseur l Orthopedagoog

Kirsten werkt als orthopedagoog/onderwijskundig adviseur bij ZIEN in de Klas. Ze heeft ervaring als leerkracht en ambulant begeleider. Die ervaring zorgt ervoor dat ze weet hoe het er op een school aan toe gaat en dat ze makkelijk het perspectief inneemt van zowel leerkrachten als ouders. Kirsten kan luisteren zonder een oordeel te vellen en zoekt graag naar gemeenschappelijke uitgangspunten. Dit talent helpt haar in een oplossings- en handelingsgerichte werkwijze.

Talent: samenbrenger

Contact