Sanne Dekker

Onderwijsadviseur l Psycholoog

Sanne is schoolpsycholoog en GZ-psycholoog en werkt met veel plezier als onderwijskundig adviseur bij ZIEN in de Klas. Ze is werkzaam op meerdere scholen in Amsterdam en haar werk richt zich op de verschillende niveaus binnen de school; diagnostiek bij individuele leerlingen, begeleiding van leerkrachten en meedenken op beleidsniveau. 

Het talent van Sanne is om vanuit een helikopterview snel een analyse te kunnen maken, hoofd- en bijzaken van elkaar te scheiden en verbanden te leggen. Voor Sanne is het van belang om van daaruit steeds te bekijken; wat is zinvol om te doen? Hierbij is de vraag ‘Doen we de goede dingen en doen we die goed’ belangrijk, zodat de leerling zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen. Hierbij werkt Sanne graag  handelings- en oplossingsgericht, waarbij zij de vertaalslag weet te maken tussen theorie en praktijk. 

Contact