Neomi Berkowitz

Onderwijsadviseur l Orthopedagoog

Neomi werkt als onderwijskundig adviseur, orthopedagoog-generalist, arrangement begeleider en supervisor bij Zien in de Klas.  Met Neomi’s ruime ervaring binnen het regulier basisonderwijs, het SBO, SO en het voortgezet onderwijs, heeft zij zowel een diepgaand begrip van de onderwijsbehoeften van leerlingen als van de ondersteuningsbehoeften van leerkrachten.

Neomi is in staat om snel tot de kern van elke situatie door te dringen en om verbanden te leggen. Door haar handelingsgerichte en oplossingsgerichte benadering zorgt ze ervoor dat er vlot stappen worden gezet naar mogelijke oplossingen.

Haar talentwoord ‘blikopener’ beschrijft hoe ze te werk gaat.  Door vanuit een open, oprechte en nieuwsgierige houding goed te luisteren, de juiste vragen te stellen ontstaat er ruimte om met een ‘opener’ blik naar de leerling te kijken. 

Contact