Elin Griess

Orthopedagoog | Dyslexiebehandelaar

Elin werkt sinds augustus 2023 bij ZIEN in de Klas. Ze is werkzaam als diagnosticus, dyslexiebehandelaar en arrangementsbegeleider. Elin heeft de master Orthopedagogiek afgerond en heeft zich tijdens haar master gespecialiseerd op het gebied van leerproblemen. Ze heeft daarbij vooral ervaring opgedaan in de dyslexiezorg. Elin vindt het belangrijk dat kinderen zelfvertrouwen ontwikkelen. Ze helpt hen bij het zien en ontwikkelen van hun kwaliteiten. Ook wil Elin graag kinderen succeservaringen laten opdoen. Op deze manier hoopt ze bij hen het plezier op school te vergroten.

Elin kan met haar nuchtere houding en haar talent als ‘relativator’ goed anderen helpen relativeren wanneer zij problemen als iets groots ervaren en niet weten wat ze ermee aan moeten. Ze kan hen helpen realistisch over de situatie na te denken en daarbij de emoties helpen aan de kant te zetten wanneer nodig. Vaak kom je er na een gesprek met Elin achter dat je probleem te overzien is en kun je weer verder.

Contact