Maaike van Lankeren

Onderwijsadviseur l Registerpsycholoog K&J NIP l Supervisor SKJ/NIP

Maaike van Lankeren werkt sinds 2014 als Schoolpsycholoog, arrangementsbegeleider en supervisor (SKJ/NIP) bij ZIEN in de Klas. 

Een handelings- en oplossingsgerichte benadering, waarbij samen met het kind, ouders en de leerkracht middels één plan gewerkt wordt, zijn voor haar belangrijke speerpunten in haar werk. Zoeken naar wat werkt en daar zoveel mogelijk gebruik van maken. Een betrokken, gelijkwaardige en integere houding in contact met scholen, ouders en de leerling kenmerken haar werkhouding. Maaike haar talentwoord is ‘creatieve observator’, wat zich vooral uit in goed en objectief kijken, inzicht en overzicht geven en met kinderen spelenderwijs werken aan hun groei. 

Contact