Anne-Sophie Kokol

Dyslexiebehandelaar l Orthopedagoog

Anne-Sophie werkt sinds 2018, als NVO-orthopedagoog bij ZIEN in de Klas en is in verschillende rollen actief binnen de Dyslexiezorg. Ze is werkzaam op verschillende scholen in Utrecht (West) als diagnosticus en dyslexiebehandelaar, en poortwachter voor de gemeente Zwolle. Hier is ze verantwoordelijk voor het screenen van (leerling)dossiers voor vergoede diagnostiek en behandeling. Verder heeft ze een ondersteunende rol binnen de jeugdhulp dyslexie, is ze onderdeel van het Leren Lukt team en geeft ze zo nu en dan trainingen met betrekking tot lees- en/of spellingonderwijs. 
Verschillende rollen nemen verschillende samenwerkingen met zich mee en hier komt haar talentwoord ‘vuursteen’ goed van pas. Ze richt zich, in samenwerking met de ander, namelijk graag op het creëren van een ‘vlammetje’. Dit kan staan voor motivatie, (zelf)vertrouwen, positiviteit, vooruitgang en/of verbinding. Iedereen verdient het om in een veilige, warme omgeving te kunnen groeien en/of ontplooien. Het broze, eenzijdige en gladde bestaan van een vuursteen staat voor gevoeligheid, rust en oordeelloos zijn. 
Contact