Petri Vogels

Onderwijsadviseur l Orthopedagoog-Generalist

Petri is als regiebehandelaar betrokken bij de BGGZ en dyscalculie en daarnaast is zij interim inzetbaar op scholen waarbij haar hart ligt in het (voortgezet) speciaal onderwijs. Haar talent als structuurtijger komt goed van pas bij het creëren van overzicht op complexe vraagstukken op zowel school als leerlingniveau.

Contact