Jolanda Mooij

Onderwijsadviseur | Interim IB

Jolanda werkt sinds maart 2023 bij ZIEN in de Klas als NVO Orthopedagoog, onderwijskundig adviseur en interim-IB.

Jolanda heeft ervaring als groepsleerkracht in alle groepen van het basisonderwijs en ervaring in het bieden van onderwijs op zorgniveau drie. Naast het werken als leerkracht basisonderwijs heeft zij de opleiding Orthopedagogiek afgerond aan de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast is ze ook werkzaam geweest als docent pedagogiek bij Inholland, maar duikt nu bij ZIEN in de Klas weer enthousiast het werkveld in.

Jolanda wil dat elk kind geZIEN wordt. Ze vindt het belangrijk dat zichtbaar wordt wat een kind nodig heeft om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen binnen zijn eigen kunnen en hoe de omgeving daar een stimulerende factor in kan zijn. Ze denkt daarbij graag mee in het zoeken naar oplossingen die binnen de mogelijkheden van de leerkracht en de school liggen. Haar kracht zit hem in het zoeken naar ‘wat wel kan’. Door tevens op de hoogte te zijn van de laatste ontwikkelingen probeert Jolanda samen met ouders, leerkrachten en het kind tot een zo effectief mogelijke aanpak te komen. Met haar enthousiasme zet ze daarmee iedereen in beweging. Haar talent is dan ook ‘In bewegingzetter’.

Contact