Eva de Kok

Orthopedagoog I.O.

Eva begon in augustus 2023 als orthopedagoog i.o. bij ZIEN in de Klas. In regio Amsterdam houdt zij zich op verschillende scholen bezig met diagnostiek, het bieden van arrangementen en de ondersteuningsteams. Voorafgaand aan de opleiding tot orthopedagoog haalde Eva haar diploma als Onderwijsassistente en Toegepast Psycholoog. In de afgelopen jaren deed zij uiteenlopende werkervaringen op als jeugd- en gezinswerker, pedagogisch medewerker en productmanager binnen de kinderopvang. 

Inclusiviteit is voor Eva een belangrijke kernwaarde. Zij zal er dan ook alles aan doen om bij te kunnen dragen aan een passende plek voor elk kind. Het mooiste aan het werken bij ZIEN vindt Eva dat zij eraan bij kan dragen dat kinderen gewoon in hun eigen vertrouwde omgeving kunnen blijven ontwikkelen, spelen en weer in hun kracht kunnen komen te staan. 

Eva’s werkwijze wordt getypeerd door rust, aandacht en humor.