Jacqueline du Pont

Onderwijsadviseur l Interim IB

Jacqueline is onderwijskundig adviseur en interim intern begeleider bij Zien in de klas. Bij Jacqueline staat haar deur altijd open en de drempel is laag. Zij probeert een veiligheid te creëren waarbij teamleden open durven te zijn en de ondersteuning als prettig ervaren. Daarnaast is zij oplossingsgericht. Zij blijft niet hangen in de onmogelijkheden, maar helpt kijken naar wat het beste is in soms moeilijke situaties. 

Haar talent ‘de structuurpakker’ sluit daar goed op aan. Jacqueline is binnen de samenwerking degene die de lijn weet te pakken en zorgt dat deze lijn geborgd blijft. Zij is organisatorisch sterk en is een echte doener.  

Tevens is Jacqueline Teken je gesprek coach. Door met leerlingen in gesprek te gaan aan de hand van verschillende sjablonen, probeert zij de leerlingen inzicht te geven in wie zij zijn, welke gedachten zij hebben en wat zij kunnen bereiken.

Contact