Iris Tinga

Onderwijsadviseur l Orthopedagoog

Iris is werkzaam bij ZIEN in de Klas als NVO orthopedagoog en onderwijsadviseur. Na de PABO heeft Iris de master Kinderen met leer- en gedragsproblemen in het onderwijs gevolgd en behaald. Bij ZIEN in de Klas heeft ze diverse rollen, waaronder interim intern begeleider, schoolbegeleider, arrangementenbegeleider, dyslexiebehandelaar – en diagnosticus. Ook verricht ze handelingsgerichte diagnostiek. 

Iris vindt het belangrijk dat elk kind zich optimaal kan ontplooien en denkt hierbij in kansen en mogelijkheden. Ze kijkt naar wat een kind wel kan, in plaats van wat een kind niet kan. De ervaring die ze in het werkveld opgedaan heeft, helpt hierbij. Haar talentwoord is Procesbegeleider. Iris gaat samen met de omgeving in gesprek, op zoek naar oplossingen. De woorden transparantie, geduld en enthousiasme staan hierbij centraal. Vervolgens worden er haalbare doelen gesteld en acties uitgezet. De voortgang wordt gemonitord en successen worden gevierd. Tijdens het gehele proces staat het kind centraal. Dit draagt bij aan de missie van Iris, waarbij ieder kind met plezier naar school gaat. 

Contact