Sanne Leenders

Onderwijsadviseur l Orthopedagoog

Sanne Leenders werkt als orthopedagoog bij ZIEN in de Klas. Ze is werkzaam op verschillende scholen in Amsterdam en houdt zich vooral bezig met het ondersteunen van kinderen en leerkrachten binnen arrangementen met uiteenlopende ondersteuningsvragen. Daarnaast voert ze handelingsgerichte diagnostiek uit. Binnen haar werk kan ze haar talent ‘sfeermaker’ goed kwijt en staat ze in verbinding met kinderen, ouders en leerkrachten. Ze heeft een open, betrokken en vrolijke houding en werkt graag op een oplossingsgerichte wijze. Sanne heeft zelf ook ruime ervaring als leerkracht binnen het basisschoolonderwijs. 

Contact