Kim Gelens

Onderwijsadviseur l Psycholoog NIP

Kim werkt sinds mei 2019 bij ZIEN in de Klas als psycholoog NIP, onderwijskundig adviseur en interim-IB.

Zij heeft als onderwijsprofessional ruime ervaring als leerkracht, IB-er, schoolpsycholoog en schoolleider. Doordat zij meerdere scholen vanuit verschillende functies heeft gezien, kan zij zich goed verplaatsen in de verscheidene posities binnen een school en kan zij goed afstemmen op de behoeften van de leerling, leerkracht en de ouders. Zij is, mede door haar open, ‘nieuwsgierige’ houding en scherp observatievermogen, in staat om in korte tijd een goede analyse te maken van een probleemsituatie en daar, samen met de betrokkenen, een goed en werkbaar plan van aanpak op te maken. Haar talent ‘zichtgever’ geeft dit mooi weer: door goed te luisteren en het stellen van de juiste vragen kan zij, samen met de betrokkenen, inzicht geven in wat er speelt en al goed gaat, om vervolgens uitzicht te kunnen geven in wat er nodig is om het nog beter te kunnen maken. 

Haar werkzaamheden bestaan o.a. uit het begeleiden van scholen bij het versterken van het didactisch en pedagogisch handelen, het coachen van leerkrachten en IB-ers en het uitvoeren van handelingsgerichte diagnostiek. 

Contact