Carlotte Vroon

Dyslexiebehandelaar l Ontwikkelingspsycholoog

Carlotte werkt sinds 2021 bij ZIEN in de Klas. Ze houdt zich bezig met diagnostiek en onderwijsadvies. Daarnaast pakt ze klussen op als interim psycholoog bij samenwerkingsverbanden en scholen. Carlotte is afgestudeerd in de richting klinische ontwikkelingspsychologie. Ze heeft tijdens haar studie ervaring opgedaan binnen het speciaal onderwijs, met name cluster 2. De kennis die ze hier heeft opgedaan, wil ze graag inzetten binnen haar werkzaamheden bij ZIEN in de Klas. 
 
Als ‘Belichter’ lukt het Carlotte in complexe situaties de verschillende kanten te blijven zien. In haar werkzaamheden als diagnosticus vindt ze het interessant alles uit te zoeken en samen te brengen tot een duidelijk en herkenbaar beeld. Als interim psycholoog is ze erop gericht ouders goed mee te nemen in de processen op school. Tot slot zet ze zich in voor ieder kind om ervoor te zorgen dat zij zo goed mogelijk tot hun recht komen. 
Contact