Lisa Boerdijk

Onderwijsadviseur l Interim IB

Lisa Boerdijk werkt als onderwijskundig adviseur/ interim intern begeleider bij ZIEN in de Klas. Als onderwijsprofessional heeft Lisa ruime ervaring als leerkracht, (interim) intern begeleider en bovenschools zorgcoördinator. 

Haar expertise is het ondersteunen van schoolteams bij het implementeren en borgen van handelingsgericht werken binnen de school en het verbeteren van de zorgstructuur. Ook kan ze door haar ervaring in het uitvoeren van audits en verbetertrajecten (op o.a zeer zwakke scholen) de kwaliteit verbeteren binnen de verschillende domeinen van de onderwijskwaliteit.  

Lisa is open en enthousiast in contact. Ze is in staat om onderwijskundige vraagstukken nuchter, daadkrachtig en oplossingsgericht aan te pakken. Ze is een stabiele factor en betrouwbaar in de samenwerking.

Contact