Ellen Kuipers

Onderwijsadviseur l Specialist Jonge Kind

Ellen werkt sinds 2021 als Senior onderwijsadviseur – Specialist Jonge Kind bij ZIEN in de Klas. Ze geniet van het begeleiden, coachen en opleiden van mensen die werken met (jonge) kinderen. Als spelspecialist vindt ze het van belang om professionals te motiveren en enthousiasmeren om spel in te zetten als methodiek om de ontwikkeling van kinderen te stimuleren.

Haar expertise op het gebied van het Jonge Kind en haar ruime ervaring in het basisonderwijs, als docent op de PABO en als eigenaar van een kinderopvangorganisatie zet ze in om een kwaliteitsslag te maken op scholen. Het zien en het benutten van gouden momenten, is hierbij haar motto. Ze heeft de overtuiging dat er in iedere school, leerkracht en kind een schat te vinden is.

Gelukkig is er steeds meer oog voor het feit dat jonge kinderen fundamenteel anders leren dan oudere kinderen. Heeft uw school al een goed onderbouwde visie op het jonge Kind? Zijn de klassen betekenisvol ingericht, zodat de kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen? Hebben de leerkrachten voldoende kennis van de manier waarop jonge kinderen leren en vaardigheden om de kinderen goed te begeleiden in hun spel? Op welke wijze wordt de ontwikkeling van kleuters in kaart gebracht zonder te toetsen? Zo maar een aantal vraagstukken die waarschijnlijk ook op uw school spelen. Ellen heeft er zin in om samen met u te investeren in de kwaliteit van onderwijs in de onderbouw! Enthousiast om samen de schat op uw school te vinden? Neem gerust contact op.

Contact