Leonie Groenestege

Onderwijsadviseur l Orthopedagoog

Leonie is sinds 2018 bij ZIEN in de Klas werkzaam als orthopedagoog en onderwijskundig adviseur. Ze heeft ervaring in het regulier basisonderwijs, het SO en het VSO. Sterke kanten van Leonie zijn dat ze goed weet af te stemmen en dat ze gericht is op relatie en verbinding. Ze weet snel te schakelen en in te spelen op wat op dat moment nodig is.

Haar talentwoord is ‘kleur geven’: Ze zet de ander in zijn of haar kracht door vanuit een positieve bril te kijken naar wat al wel goed gaat en hoe dit verder uitgebreid kan worden. Ze brengt met haar betrokkenheid en enthousiasme kleur in de school.

Contact