Claudy van Valburg

Onderwijsadviseur l Interim IB

Talentwoord: Bondscoach – Samen vooruitgang boeken!

Claudy van Valburg werkt met veel plezier als senior onderwijskundig adviseur en intern IB/KC bij ZIEN in de Klas. Met ruime ervaring als leerkracht en intern begeleider in het BAO, SBO en VO  en als regiocoördinator bij de Onderwijscoöperatie heeft Claudy met alle facetten van het aansturen en coachen van teams en leerkrachten te maken gehad. Ze heeft een groot onderwijsnetwerk opgebouwd. Als auteur/ redacteur van de boekenserie ‘Snap je kind!’ heeft ze haar kennis en ervaring ook buiten de school kunnen inzetten. 

Haar expertise is het ondersteunen van schoolteams bij het implementeren en borgen van handelingsgericht werken binnen de school en het verbeteren van de zorgstructuur. Ook heeft ze veel ervaring met het verbeteren van instructievaardigheden en groepsdynamiek. Ze weet de vertaalslag te maken van theorie naar de praktijk en geeft handelingsgerichte adviezen. Ze zoekt altijd naar kansen en  mogelijkheden. Claudy verzorgt ook trainingen op maat. Een groot succes is haar training ‘Gelukkig voor de klas’.

Claudy is open en enthousiast in contact. Ze werkt doelgericht en is in staat om onderwijskundige vraagstukken nuchter, daadkrachtig en oplossingsgericht aan te pakken. Ze is een stabiele factor en betrouwbaar in de samenwerking, Ze weet door haar positieve houding in relaties snel vertrouwen te winnen en het gezamenlijk belang centraal te zetten.

Contact