Rosan Bakker

Onderwijsadviseur l Orthopedagoog

Rosan is als onderwijskundig adviseur en orthopedagoog werkzaam bij ZIEN in de Klas. Ze houdt zich in de regio Noord-Holland Noord en Amsterdam onder andere bezig met het uitvoeren van handelingsgerichte diagnostiek (HGD), arrangementen en coachen van leerkrachten. Daarnaast is Rosan (intern) aandachtsfunctionaris Huiselijk geweld en kindermishandeling en voert zij taken uit gericht op kwaliteitsborging. Het is voor Rosan belangrijk om te werken vanuit de ‘why’: ze werkt doelgericht, weet wat ze doet en waarom. Als ‘routeplanner’ zorgt Rosan voor overzicht, is ze georganiseerd en goed in het uitzetten van lijnen. Rosan draagt bij aan de inclusieve missie van ZIEN in de Klas: ‘alle klassen gelukkig ZIEN & gelijke kansen voor elk kind’, door op een deskundige manier mee te denken over hoe het onderwijs passend kan worden gemaakt.

Contact