Jeske Brouwer

Onderwijsadviseur l Orthopedagoog

Jeske is werkzaam als orthopedagoog en onderwijskundig adviseur. Zij is sterk in het brengen van samenhang in de begeleiding van scholen, waardoor zij de rode draad blijft bewaken. Haar talent is dan ook ‘Samen Maken’, wat tevens terug te zien is in het werken met anderen. Jeske maakt makkelijk verbinding en ze kan daardoor snel een relatie opbouwen, wat voor haar de basis is van een goede samenwerking. Openheid, vertrouwen en afstemming zijn daarin belangrijk voor haar.  Als onderwijsprofessional heeft Jeske ruime ervaring als leerkracht, intern begeleider en onderwijsadviseur. Ze begeleidt scholen o.a. bij het implementeren van handelingsgericht werken, het versterken van leerkrachtvaardigheden en vragen over onderwijsbehoeften van (groepen) leerlingen. Zij heeft veel ervaring opgebouwd op het gebied van hoogbegaafdheid en handelingsgerichte diagnostiek. 

Voor de regio Utrecht is Jeske als accountmanager aanspreekpunt voor nieuwe vragen en lopende opdrachten vanuit de scholen. Binnen ZIEN in de Klas focust Jeske zich op de kernwaarde Kwaliteit. 

Contact