Michelle van de Bunt

Dyslexiebehandelaar | Onderwijsadviseur

Michelle werkt binnen ZIEN in de Klas als Dyslexiebehandelaar en Onderwijsadviseur. In deze rollen neemt zij de kennis en ervaring mee die zij de afgelopen jaren heeft opgedaan als orthopedagoog binnen het onderwijs. Michelle hecht veel waarde aan de relatie met kinderen en de mensen om hen heen. Zij zorgt ervoor dat iedereen zich gehoord en gezien voelt. Hierbij spelen een open houding, goede afstemming, geduld en vertrouwen een belangrijke rol. Michelle is punctueel en gericht op details. Dit zet Michelle in als zij zoekt naar oplossingen en mogelijkheden, zodat alle betrokkenen fijn kunnen samenwerken en zo optimaal op het kind kunnen afstemmen. Michelle heeft als doel om kinderen en hun omgeving echt te zien en hen zo stap voor stap te helpen groeien. Haar talent ‘vertrouwengever’ komt hierbij goed van pas.

Contact