panel

Arrangementen

Voor de aanvraag en uitvoering van arrangementen kan je bij ZIEN in de Klas terecht. Wij denken graag mee over de wijze waarop het arrangement zo effectief mogelijk vertaald kan worden naar praktische onderwijsbegeleiding of gerichte behandeling. In onze begeleiding richten wij ons op de wat de leerling of leraar nodig heeft.
Inmiddels worden er al verschillende arrangementen succesvol door ons uitgevoerd. Wij werken op maat, dus de invulling van de arrangementen is heel divers. Hieronder beschrijven we verschillende arrangementen die wij op dit moment uitvoeren.

  • Het verbeteren van de werkhouding van een leerling met ADHD door middel van het geven van de training “Een nieuwe koers”.
  • Tijdens 4 studiemiddagen maken we met het hele team een werkplan om beter om te gaan met het gedrag van een oppositionele leerlingen.
  • Voor een laag moeilijk lerende leerling met werkhoudingsproblematiek ondersteunt een schoolbegeleider van ZIEN in de Klas de leraar om het lesprogramma zo passend mogelijk te maken. In 4 werkmiddagen wordt een werkplan voor de komende maand opgesteld; welke doelen gaan er gesteld worden, waar kan de leerling aanhaken bij de groep, waar krijgt hij apart verwerkingswerk, welk materiaal kan worden ingezet.
  • “Hoe kan ik de taalontwikkeling van deze leerling nog verder stimuleren, leer ons door dit voor te doen”. Hier hebben we co-teaching voor ingezet, waarbij de co-teacher zich ook heeft gericht op alles wat de leerkracht al effectief toepaste. Want ons doel is altijd de leerling of leraar in zijn/haar kracht te zetten en sterke kanten benutten.
  • Wij ondersteunen bij het bieden van passend onderwijs voor leerlingen die, om wat voor reden dan ook, niet in staat zijn om naar school te gaan. We verzorgen dan begeleiding om de onderwijsontwikkeling weer op gang te krijgen.

Bovenstaande voorbeelden zijn bedoeld ter inspiratie en zoals gezegd, wij werken op maat. Dat betekent dat er meer mogelijk is dan hierboven beschreven. Wil je meer weten over onze mogelijkheden, neem contact op met Femke Arts (f.arts@zienindeklas.nl).

ZIEN in de Klas © 2020, Alle rechten voorbehouden
Webdesign: Simplefly