panel

Arrangementen

Voor de aanvraag en uitvoering van arrangementen kan je bij ZIEN in de Klas terecht. Wij denken graag mee over de wijze waarop het arrangement zo effectief mogelijk vertaald kan worden naar praktische onderwijsbegeleiding of gerichte behandeling.

 • In onze begeleiding hebben wij oog voor de gehele driehoek (leerling, thuis, school) en richten wij ons op wat er in alle gebieden nodig is om de weg naar ontwikkeling in te slaan. 
 • Wij werken op maat, gericht op duurzame ontwikkeling. Het einddoel is dat de leerling, maar ook de leerkracht, zelfstandig verder kan met een koffer vol concrete tips en nieuwe vaardigheden.
 • Samen met de leerkracht en leerling werken wij, aan het realiseren van concrete doelen en succeservaringen. Dit doen wij door middel van een gezamenlijk startgesprek waarin er een duidelijk en haalbaar begeleidingsplan wordt opgesteld.
 • Ook onze eigen vaardigheden en kennis blijven voortdurend up-to-date, doordat onze orthopedagogen en psychologen regelmatig samenkomen voor intervisies, supervisies en kennisdelingen.

Wanneer een arrangement door ons uitgevoerd gaat worden, vragen wij om het dossier van de leerling, zodat wij ons kunnen inlezen en een basis- begeleidingsplan kunnen schrijven.

 1. Daarna plannen wij een startgesprek met school, ouders en eventuele andere betrokkenen, zodat het begeleidingsplan passend gemaakt kan worden aan ieders wensen en mogelijkheden. We bespreken welke materialen of werkwijze we kunnen inzetten. Samen stellen we concrete en haalbare doelen op, zowel voor de leerling als de leerkracht. Vervolgens plannen we een evaluatiegesprek en spreken we af op welke manier onze begeleider de wekelijkse voortgang zal delen met alle betrokkenen. Dit kan bijvoorbeeld gewoon via de mail, maar het kan ook via ons beveiligd online dossier arrangementen.lerenlukt.nl
 2. Vervolgens werken wij (meestal) 1 à 2 x per week, 45 min met de leerling en/of leerkracht, waarbij we regelmatig observeren of ondersteunen IN de klas. Er kan ook gekozen worden voor een meer coördinerende rol van de begeleider, daarbij ondersteunen we de leerkracht, onderwijsassistent of RT’er die het arrangement in de klas uitvoert, door samen het plan concreet uit te werken en voor te bereiden. Middels observatie, intervisie, psycho-educatie en/of co-teaching coachen we hen tijdens het begeleidingstraject. 

De invulling van de arrangementen is heel divers. Hieronder beschrijven we een aantal leergebieden waar wij regelmatig arrangementen op uitvoeren:

 • Het verbeteren en inoefenen van de werkhouding, taakgerichtheid, planning
 • Het ontwikkelen en begeleiden van emotieregulatie (boosheid, opstandigheid)
 • Het ontwikkelen en begeleiden van een groeimindset.
 • Omgaan en aansluiten bij een recente diagnose in de klas. (bijv. AD(H)D, ASS)
 • Het verbeteren van de sociale vaardigheden.
 • Het stimuleren van de sociaal-emotionele ontwikkeling en zelfbeeld.

Wij werken vanuit een scala aan recente methodes en coachingstechnieken. Er is altijd wel een specialist bij ons in huis die kan aansluiten bij uw hulpvraag.  Wilt u meer weten over onze mogelijkheden en methodes, of heeft u vragen over aanmeldprocedure of de kosten in uw regio? Neem dan contact op met ons op.
U kunt ons per mail bereiken via
info@zienindeklas.nl of telefonisch via 030 – 243 7682.

ZIEN in de Klas © 2020, Alle rechten voorbehouden
Webdesign: Simplefly