panel

Coaching

Er wordt in het onderwijs veel gevraagd van het onderwijspersoneel. Het onderwijs verandert continu. Met coaching op maat draagt ZIEN in de Klas bij aan de professionele leercultuur van de school. Hierbij staat altijd de hulpvraag of ondersteuningsbehoefte van de coachee centraal. We gaan op een oplossingsgerichte wijze met je in gesprek. De focus van het oplossingsgericht coachen ligt bij het bedenken van creatieve oplossingen. Samen analyseren we wat goed gaat om op deze manier een oplossing te vinden.

Het coachingsaanbod van ZIEN in de Klas is divers, evenals de thema’s waarop gecoacht kan worden. Een greep hieruit: directe instructie, beheersingsgericht leren, begrijpend lezen, welbevinden van leerlingen, metacognitie, zelfregulerend leren, samenwerkend leren, feedback, oplossingsgericht werken, kindgesprekken, executieve functies, eigenaarschap, mindset. We hebben ervaren coaches die individueel kunnen coachen en gevraagd kunnen worden voor teamcoaching. Zie hieronder ons coachingsaanbod.

startende leerkracht

ZIEN in de Klas vindt het belangrijk dat de startende leerkracht gelukkig voor de klas staat. Klik hier voor het aanbod van ZIEN in de Klas voor de startende leerkracht.

individuele coaching

Voor professionalisering van leerkrachten, IB’ers en leidinggevenden bieden wij coaching op maat aan. Bij Coaching in de Klas kunnen we gebruik maken van co-teaching en Video in de Klas. ZIEN in de Klas vindt het belangrijk dat in de coaching aandacht is voor de eigen identiteit van de coachee (wat vind jij belangrijk en waarom).

Team coaching

Ter bevordering van de professionele leercultuur binnen jouw school biedt ZIEN in de Klas teamcoaching aan. Hierbij maken we gebruik van technieken uit o.a. Deep Democracy.

Uitdagende groep

Voor de uitdagende groep biedt ZIEN in de Klas de lessencyclus ‘Oplossing in de Klas’ aan. Tijdens dit traject wordt de leerkracht gecoacht door een ervaren ZIEN-coach.

ZIEN in de Klas © 2020, Alle rechten voorbehouden
Webdesign: Simplefly