panel

Coaching

Bij coaching door ZIEN in de Klas staat altijd de hulpvraag of ondersteuningsbehoefte van de leraar centraal. De coach en de leraar gaan op een oplossingsgerichte wijze met elkaar in gesprek. De focus van het oplossingsgericht coachen ligt bij het bedenken van creatieve oplossingen. Het doel van de leraar staat centraal. Samen analyseren we wat goed gaat om op deze manier een oplossing te vinden.

Video in de Klas

Video in de Klas is een goed middel om in korte tijd positieve resultaten te boeken. De sterke kanten van de leraar vormen het uitgangspunt bij het zoeken naar handelingsalternatieven. Door middel van een gezamenlijke analyse van videobeelden, leert de leraar reflecteren op zijn of haar vaardigheden. Ook hier staat het doel centraal. Video in de Klas kan onder andere ingezet worden bij de volgende onderwerpen :

  • veranderingsprocessen zoals zelfstandig werken, het ADI model en het leesonderwijs.
  • het omgaan met een moeilijke groep.
  • deskundigheidsbevordering en kwaliteitsbewaking.
  • oplossinggericht coachingstraject.
  • coaching ib’er bij het verbeteren van gesprekstechnieken en communicatievaardigheden.

Co-teaching:

Co-teaching is een vorm van coaching on the job, waarbij het vergroten van de handelingsbekwaamheid van de leraar centraal staat. De coach en de leraar zijn beide in de klas aanwezig en dragen beiden een (vooraf afgesproken) verantwoordelijkheid voor de desbetreffende les. De leraar leert beter om te gaan met specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen in de groep. Er wordt altijd gewerkt vanuit een hulpvraag van de leraar. Co-teaching is een kortdurend (4-6 consulten) coachingstraject.

Voordelen van co-teaching is dat de coaching direct in de situatie plaatsvindt. De leraar heeft meer mogelijkheden om evidence-based interventies in te zetten. Tevens geven leraren aan het fijn te vinden om het samen te doen en middels gelijkwaardigheid een nieuw element in hun onderwijs aan te brengen.

Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen. Bel, mail of vraag ons op de koffie, we denken graag met jullie mee.

ZIEN in de Klas © 2019, Alle rechten voorbehouden
Webdesign: Simplefly