Privacyverklaring

ZIEN in de Klas / ZIEN in de Klas Jeugdhulp B.V.

Persoonsgegevens die wij verwerken

ZIEN in de Klas / ZIEN in de Klas Jeugdhulp B.V. – verwerkt persoonsgegevens van haar klanten en cliënten omdat zij gebruik maken van onze diensten en/of omdat zij deze gegevens zelf aan ons hebben verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die actief verstrekt zijn bijvoorbeeld door aangemeld te zijn voor onze nieuwsbrief, in correspondentie en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

ZIEN in de Klas / ZIEN in de Klas Jeugdhulp B.V. – verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van haar klanten en/of cliënten:

 • gezondheid
 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar
 • burgerservicenummer (BSN)

Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder toestemming van ouders of voogd persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@zienindeklas.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen. 

Waarom we gegevens nodig hebben

ZIEN in de Klas / ZIEN in de Klas Jeugdhulp B.V. – verwerkt persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • Om goederen en diensten af te kunnen leveren/aan te kunnen bieden
 • ZIEN in de Klas / ZIEN in de Klas Jeugdhulp B.V. – verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte
 • Het afhandelen van betalingen
 • Het aanvragen van beschikkingen bij de gemeente
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Om te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Het verzenden van een mailing tbv evaluatie van kwaliteit, uitnodiging tot deelname aan of informatie over de cliëntenraad en uitnodiging tot deelname aan of informatie over relevant wetenschappelijk onderzoek

Hoe lang we gegevens bewaren

ZIEN in de Klas / ZIEN in de Klas Jeugdhulp B.V. – bewaart dossiers twintig jaar, of zoveel langer als nodig is voor de zorg van een goed pedagoog. De bewaartermijn wordt gerekend vanaf het jaar dat de professionele relatie is afgerond. (Artikel 34 – Beroepscode NVO) 

Delen met anderen

ZIEN in de Klas / ZIEN in de Klas Jeugdhulp B.V. – deelt alleen privacygevoelige informatie met anderen na uw expliciete schriftelijke toestemming. Ter informatie: u kunt gegeven toestemmingen voor de toekomst altijd weer intrekken door dit ons schriftelijk mede te delen via info@zienindeklas.nl.

ZIEN in de Klas / ZIEN in de Klas Jeugdhulp B.V. – geeft nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

ZIEN in de Klas / ZIEN in de Klas Jeugdhulp B.V. – verkoopt persoonsgegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met de opdrachtgever of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

In kaart brengen websitebezoek

ZIEN in de Klas / ZIEN in de Klas Jeugdhulp B.V. – maakt gebruik van cookies. Op de website stemt de sitebezoeker in met het cookiegebruik door middel van een cookiebanner die wordt weergegeven. Wilt u de cookie instellingen voor deze website wijzigen? Klik dan hier

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Iedere klant of cliënt heeft het recht om zijn of haar persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@zienindeklas.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. ZIEN in de Klas / ZIEN in de Klas Jeugdhulp B.V. – zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Je kunt ons bereiken via

E-mail: info@zienindeklas.nl
Telefoonnummer: 030 243 768 2
Bedrijfsadres: Straatweg 2a, 3604 BB, Maarssen
Website: www.zienindeklas.nl

Beveiliging

ZIEN in de Klas / ZIEN in de Klas Jeugdhulp B.V. – neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op door te bellen naar 0302437682 of via info@zienindeklas.nl.