Steunhand

teamscholing Verbindend gezag

En geweldloos verzet

De aanwezigheid van ongewenst en moeilijk gedrag kan zorgen voor grote onrust binnen groepen. De trukendoos van leerkrachten is leeg en leerkrachten voelen zich steeds meer handelingsverlegen. Leerkrachten zijn in dit geval vaak zoekende naar het vormgeven van hun gezag. Ook op schoolniveau levert dit belangrijke vraagstukken op. Vanuit welke visie willen wij omgaan met moeilijk gedrag? Hoe zorgen we ervoor dat we dit met elkaar doen en zoveel mogelijk samenwerken? Binnen het traject verbindend gezag gaan we aan de slag met het autoriteitsvraagstuk wat hieraan ten grondslag ligt. 

Verbindend gezag is een methodiek gebaseerd op het concept geweldloos verzet waarbij verbondenheid (relatie) en invloed (gezag) centraal staan en grenzen op een kalme, vastberaden manier vanuit de verbinding gesteld worden.

Het is een manier om ons gezag vorm te geven, waarbij de focus niet zozeer ligt op het gedrag van de ander, maar op de interactie.

Aan de hand van de 6 pijlers uit het gedachtengoed Verbindend Gezag en Geweldloos Verzet, zorgen we dat  leerkrachten zich krachtiger voelen en hun leerkrachthandelen wordt versterkt. Verbindend gezag geeft erkenning aan de complexe taken/situaties van leerkrachten, normaliseert gevoel van machteloosheid en biedt handreikingen wanneer er sprake is van handelingsverlegenheid.

Deze teamscholing is geaccrediteerd door het SKJ – Kwaliteitsregister Jeugd. Deskundigheidsbevorderingspunten: 18 punten. 

Interesse?

Mocht je meer willen weten over de mogelijkheden, neem vrijblijvend contact met ons op via info@zienindeklas.nl of via 030-2437682.

© 2023 ZIEN in de Klas B.V. Alle rechten voorbehouden.