Basis GGZ

Hulp nodig bij de ontwikkeling van uw zoon of dochter?

ZIEN in de Klas Jeugdhulp biedt kortdurende hulp aan kinderen en jongeren die extra ondersteuning nodig hebben op het gebied van gedrag en/of sociaal emotionele ontwikkeling. In onze trajecten richten we ons op kansen voor de ontwikkeling van het kind. De zorg die wij bieden valt onder de Basis Geestelijke Gezondheidszorg (BGGZ). Dit betekent dat wij hulp bieden aan kinderen en jongeren met relatief milde of enkelvoudige klachten. 

Hoe werkt het?

Sommige kinderen en jongeren hebben net wat extra zorg en begeleiding nodig als het gaat om hun sociaal-emotionele ontwikkeling of gedrag. Als zij niet lekker in hun vel zitten, kan het zijn dat ze op school en/of thuis vastlopen in hun ontwikkeling. Kinderen van 4 tot 18 jaar kunnen bij ZIEN in de Klas Jeugdhulp aangemeld worden voor onderzoek, behandeling en begeleiding van de omgeving bij onderstaande problematiek:

 • (Faal)angst
 • Negatief zelfbeeld
 • Sombere stemmingen
 • Emotieregulatieproblematiek (bijv. snel boos/driftbuien)
 • Opstandig gedrag (bijv. thuis en/of in de klas)
 • Aandachts- en concentratieproblemen
 • Problemen in de sociale omgang 
 • Opvoedingsvragen

Soms is lichte hulp door ZIEN in de Klas Jeugdhulp niet genoeg. Een kind of jongere kan dan beter geholpen worden op een andere plek. In dat geval zullen wij samen met ouder(s)/verzorger(s) (en eventueel school) op zoek gaan naar de plek waar de best passende hulp wel geboden kan worden.

Binnen de basis GGZ bieden wij geen onderzoek en/of begeleiding/behandeling bij:

 • Trauma(gerelateerde klachten);
 • Gezinssystemen waar sprake is van actuele onveiligheid;
 • Uitsluitend zorgen op didactisch vlak (bijv. problemen met lezen/rekenen/spelling). Deze dienst bieden wij wel via scholen (onderwijsadvies) en dyslexiezorg (ZIEN Jeugdhulp), maar niet via de Basis GGZ;
 • Zware/complexe problematiek waarvoor specialistisch onderzoek en/of intensieve behandeling nodig is (ook kunnen wij geen medicatie voorschrijven, instellen en/of begeleiden). Hierbij valt te denken aan o.a. matig of ernstige verstandelijke beperking, hechtingsproblematiek, dwangstoornissen, selectief mutisme, persoonlijkheidsstoornissen, comorbide stoornissen, suïcidaliteit, complexe gezinsproblematiek en eetstoornissen; 
 • Groepsbehandelingen/trainingen voor ouders en/of kinderen/jongeren

 

Wij kunnen ZIEN in de Klas Jeugdhulp bieden aan kinderen die in een gemeente wonen waar een contract mee is afgesloten. Op dit moment hebben wij contracten afgesloten met onderstaande gemeenten:

 • DUO-gemeenten (Diemen, Uithoorn, Ouder-Amstel)
 • Utrecht West (Montfoort, De Ronde Venen, Woerden, Oudewater)
 • Utrecht Zuid-Oost (De Bilt, Bunnik, Zeist, Wijk bij Duurstede, Utrechtse Heuvelrug)
 • Lelystad
 • West Brabant Oost (Altena, Drimmelen, Aalburg, Geertruidenberg, Breda, Oosterhout, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Werkendam, Woudrichem)

De hulp voor een kind die in deze gemeente woonachtig is, wordt vergoed. Er is dan een verwijzing nodig van een huis- of jeugdarts of van het wijkteam/Buurtteam/Ouder- en Kindteam(OKT)/Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).

Wanneer ouder(s)/verzorger(s) contact met ons opnemen, bespreken we met ouder(s)/verzorger(s) of wij de hulpvraag op kunnen pakken en wat de vervolgstappen zijn. Aan de hand van (intake)vragenlijsten en de informatie die we verkrijgen tijdens het intakegesprek, stellen we gezamenlijk een plan op. Alle onderzoekstrajecten/behandelingen worden in samenwerking met ouder(s)/verzorger(s) en het kind/de jongere (en eventueel school) vormgegeven. De eigen hulpvraag staat centraal en onze trajecten zijn op maat, praktisch en gericht op verbetering. 

Aanmelden voor diagnostiek en/of behandeling kan via het ZIEN Portaal. We adviseren echter om eerst contact met ons op te nemen met ons om de aanmelding te bespreken. Wij kunnen dan uitleg geven over onze werkwijze, de mogelijkheden, evt. wachttijd en een eerste inschatting maken of wij de hulpvraag kunnen beantwoorden. Neem telefonisch contact op met ons kantoor via telefoonnummer 030 243 7682. De medewerker aan de telefoon zal er dan voor zorgen dat je binnen enkele dagen wordt teruggebeld door één van onze contactpersonen.

Wanneer de onderwijs- of ondersteuningsbehoeften van een kind voor ouder(s)/verzorger(s) (en school) voldoende helder zijn, zullen we aan de hand van de hulpvraag gezamenlijk doelen opstellen. Samen met het kind, ouder(s)/verzorger(s) (en eventueel school) werken we samen, gedurende een afgebakende periode, om concrete doelen en succeservaringen te realiseren. Binnen de behandeling werken we met effectief bewezen behandelmethodes. De behandeling zal in principe plaatsvinden op de school van de leerling in zijn/haar vertrouwde omgeving, het is dus belangrijk dat school hiermee akkoord gaat. Er kan in overleg ook voor gekozen worden om de behandeling op het kantoor van ZIEN in de Klas uit te voeren. Naast dat we met het kind aan de slag gaan zullen er ook regelmatig gesprekken met ouder(s)/verzorger(s) (en eventueel school) plaatsvinden. Het einddoel is dat het kind, maar ook ouder(s)/verzorger(s) (en eventueel school), zelfstandig verder kunnen met een koffer vol concrete tips en nieuwe vaardigheden. Gedurende het traject zorgen we voor voldoende afstemming met ouder(s)/verzorger(s), het kind (en eventueel school) om ervoor te zorgen dat we met elkaar op de goede weg blijven en de gewenste doelen behalen. 

Wanneer de onderwijs- of ondersteuningsbehoeften van een kind voor ouder(s)/verzorger(s) of school onvoldoende helder zijn, kan het wenselijk zijn om nader psychologisch onderzoek bij een leerling te verrichten. Naar aanleiding van een intakegesprek met de ouder(s)/verzorger(s) wordt vastgesteld of en wat voor onderzoek nodig is. Vervolgens wordt besproken hoe het traject eruit zal zien en op welke wijze school hierbij betrokken zal worden. We werken bij ZIEN in de Klas Jeugdhulp op maat, waarin we altijd met ouder(s)/verzorger(s) (en eventueel school) zullen afstemmen over de te nemen stappen.

Tijdens de intakefase staat het verzamelen van informatie centraal. ouder(s)/verzorger(s) (en eventueel aanvullend school) vullen een intakevragenlijst in via ons ZIEN Portaal en er volgt een intakegesprek. Voor de orthopedagoog/psycholoog (diagnost) van ZIEN in de Klas is het belangrijk om goed zicht te hebben op de hulpvragen en zienswijze van ouder(s)/verzorger(s) en school. Op basis van de verkregen informatie maakt de diagnost een onderzoeksplan waarna de onderzoeksfase van start zal gaan. Het onderzoek zal meestal in één of twee ochtenden plaatsvinden op de school van de leerling in zijn/haar vertrouwde omgeving. Er kan in overleg ook voor gekozen worden om het onderzoek op het kantoor van ZIEN in de Klas uit te voeren.

Als het onderzoek heeft plaatsgevonden, zal de diagnost vervolgens de onderzoeksgegevens uitwerken, bespreken met de regiebehandelaar en een conclusie met advisering op maat formuleren. We streven ernaar om twee tot drie weken na het onderzoek de terugkoppeling met ouder(s)/verzorger(s) en school plaats te laten vinden. Hierbij worden ouder(s)/verzorger(s) altijd eerst geïnformeerd over de gegevens uit het onderzoek, waarna er een gesprek met school samen wordt gepland. In dit gesprek worden de onderzoeksgegevens gedeeld en samen met alle betrokkenen nagedacht over concrete doelen voor de komende periode. Na het gesprek wordt het verslag gedeeld, waarin de onderzoeksgegevens en de doelen/adviezen terug te lezen zijn.

Interesse?

Bent u geïnteresseerd in onze ZIEN in de Klas Jeugdhulp diensten? Of heeft u nog andere vragen? We denken graag met u mee! Neem telefonisch contact op met ons kantoor via telefoonnummer 030 243 7682. De medewerker aan de telefoon zal er dan voor zorgen dat je binnen enkele dagen wordt teruggebeld door één van onze contactpersonen.

Contactpersoon Noord-Holland/Lelystad is Juliëtte de Milliano (j.demilliano@zienindeklas.nl).

Contractpersoon regio Utrecht/Brabant is Petri Vogels (p.vogels@zienindeklas.nl).