Taxonomie van Bloom matrix

In deze matrix staan de zes denkniveaus van de Taxonomie van Bloom beschreven. Zo zijn onthouden, begrijpen en toepassen denkniveaus die passen bij het lagere orde denken en de denkniveaus analyseren, evalueren en creëren vallen binnen het hogere denkorde denken. In de matrix is per denkniveau een uitleg te vinden. Daarnaast zijn er verschillende soorten vraagstellingen omschreven, die passend zijn bij het betreffende denkniveau.

Supervisie

Snel naar Onze mogelijkheden Kom in contact Clear Search Wij bieden verschillende soorten supervisie aan Supervisie in het kader de registratie NVO Orthopedagoog-Generalist Wat is supervisie in het OG opleidingstraject?In supervisie komen praktische en theoretische scholing en persoonlijke vorming bij elkaar. In opleidingsverband biedt supervisie een ‘vrije ruimte voor leren en experimenteren’, doordat een ‘onafhankelijke’…