Supervisie

Snel naar Onze mogelijkheden Kom in contact Clear Search Wij bieden verschillende soorten supervisie aan Supervisie in het kader de registratie NVO Orthopedagoog-Generalist Wat is supervisie in het OG opleidingstraject?In supervisie komen praktische en theoretische scholing en persoonlijke vorming bij elkaar. In opleidingsverband biedt supervisie een ‘vrije ruimte voor leren en experimenteren’, doordat een ‘onafhankelijke’…

Dyslexie

Snel naar Wat bieden wij Onderzoek en behandeling Kom in contact Clear Search Heeft u een vermoeden van dyslexie bij uw kind? Bij een vermoeden van dyslexie, zijn er vaak al langere tijd moeilijkheden met lezen en spellen. Heel hard je best doen op school levert dan niet genoeg op. Dat kan erg lastig zijn.…