Gedrag

Een kind komt pas goed tot leren komt als het zich veilig voelt en het welbevinden goed is. Het is voor scholen van essentieel belang om naast aandacht voor de didactiek ook aandacht te hebben voor gedrag, de sociaal-emotionele ontwikkeling en de sociale veiligheid. Soms verloopt dit lastiger. Vanuit ZIEN in de Klas, hebben wij meerdere mogelijkheden om scholen bij deze soms complexe vraagstukken te ondersteunen. Dit kan zowel op leerling, groeps- als schoolniveau.

Dyslexie

Snel naar Onderzoek en behandeling Aanmelden via het ZIEN Portaal Aanmelden als behandellocatie Vergoede zorg per gemeente Clear Search Vermoeden van dyslexie bij een leerling? ZIEN in de Klas biedt vergoed onderzoek en behandeling naar (ernstige) dyslexie.  WO opgeleide psychologen en orthopedagogen met up to date kennis van dyslexie en aansluiting op het onderwijs Wij…