De intern begeleider als kwaliteitscoördinator

Zijn jullie plannen voor het nieuwe schooljaar al rond? Het doorontwikkelen van de onderwijsprofessional staat vast bij jullie ook hoog op de agenda! De verscherping van de landelijke focus op onderwijskwaliteit en de hiermee in samenhang herschreven beroepsstandaard van de intern begeleider, geeft je wat ons betreft het belangrijkste ontwikkelpunt.

Deze nieuwsbrief staat in het teken van de rol van de ib’er als kc’er.

Gelijke kansen

Tips voor gelijke onderwijskansen

ZIEN in de Klas maakt zich dagelijks hard voor gelijke onderwijskansen voor kinderen. Het belang hiervan werd onlangs extra benadrukt door de Staat van het Onderwijs 2023. Wij nemen je graag mee in wat je als school kunt doen om gelijke onderwijskansen te bevorderen en waar de kansen liggen in het onderwijs. De nieuwste download over self-efficacy kun je hier vast goed bij gebruiken!

Begaafdheid

Diagnostiek van meer- en hoogbegaafdheid Wanneer er vermoedens zijn van (hoog)begaafdheid bij uw kind, kan het helpend zijn om middels onderzoek meer zicht te krijgen op de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften. Bij ZIEN in de Klas kunnen we door middel van diagnostiek meer zicht krijgen op het cognitief potentieel en de zijnskenmerken passend bij mogelijke (hoog)begaafdheid.…