Taxonomie van Bloom matrix

In deze matrix staan de zes denkniveaus van de Taxonomie van Bloom beschreven. Zo zijn onthouden, begrijpen en toepassen denkniveaus die passen bij het lagere orde denken en de denkniveaus analyseren, evalueren en creëren vallen binnen het hogere denkorde denken. In de matrix is per denkniveau een uitleg te vinden. Daarnaast zijn er verschillende soorten vraagstellingen omschreven, die passend zijn bij het betreffende denkniveau.