Trap naar eigenaarschap

Trap naar eigenaarschap

De trap naar eigenaarschap kent een duidelijke opbouw. Elke trede is een voorwaarde voor weer een nieuwe stap op de trap. Deze download is voor allerlei niveaus in te zetten (leerling, klas, bouw, team, ouders). Er is sprake van eigenaarschap als je ervaart dat je invloed kan uitoefenen. Werk aan een positieve relatie, betrek je partner(s) bij het proces, dan wordt het pas betekenisvol!