Kindplan voor de individuele leerlingbegeleiding

Kindplan

Beklim met de leerling de berg, naar de top. Dit kindplan helpt je om met de leerling in gesprek te gaan over wat hij/zij wil leren, om te zorgen dat het beter gaat, op een oplossingsgerichte wijze. Onderzoek wat er al wel lukt, om van daaruit te kijken welke vervolgstap gemaakt kan worden en wie daarbij mag helpen. Gebruik dit kindplan als verslaglegging, met ruimte voor de start, tussenevaluatie en eindevaluatie. Het hele traject overzichtelijk op één plek.

Download van een routekaart tbv de leerlingbegeleiding

Routekaart

Loop met de leerling de route over de weg naar het einddoel. Door middel van het stellen van een schaalvraag, kijk je samen naar wat al goed gaat en welke eerste stap de leerling kan zetten op weg naar de finish. Gebruik de routekaart als coachingsblad met de leerling, voor de start, de tussenevaluatie en de eindevaluatie. Het hele traject overzichtelijk op één blad.

Analyseren kun je leren

Deze handreiking is gemaakt om je te helpen een schoolanalyse te maken. Door deze schoolanalyse krijg je zicht op de trend van de school; hoe ontwikkelen de data zich? En wat zegt dit over de doelen die we voor de komende periode moeten stellen? Middels de drie fases -overzicht, inzicht en uitzicht- krijg je zicht op de behaalde schoolresultaten van je onderwijs, geven we je tips om hier met je team betekenis aan te geven en lees je hoe je vervolgens met je team tot de juiste acties kunt komen.

Groepsvorming

Het is bijna zomer en na de vakantie komt iedereen weer terug op school. Voor kinderen en leerkrachten voelt het toch weer als een nieuwe start. In deze ‘nieuwe’ groep start het proces van groepsvorming weer: Wat kan wel, wat kan niet en wanneer hoor je erbij? Groepsvorming is een heel natuurlijk en onvermijdelijk proces. Groepen maken altijd de verschillende fasen van groepsvorming door. Maar er is goed nieuws: Als leerkracht heb jij de kans om het groepsproces positief te beïnvloeden. In deze download leggen we uit hoe!